آشنایی با برخی از استانداردهای پایایی سیستم‌ها

 پیش بینی و مدل سازی پایایی، پایه و بنیان تحلیل های دیگر پایایی می باشد. محصولات و سیستم های مکانیکی و الکترونیکی به صورت طبیعی در معرض خرابی هایی قرار دارند که دلیل آن متغیر­های محیطی از جمله گرما و تنش می­باشد. بدین منظور استاندارد هایی برای تعیین و محاسبه پایایی قطعات و سیستم های مکانیکی و الکترونیکی تدوین شده است. در ادامه با برخی از رایج ترین استاندارد­های پیش بینی پایایی محصولات الکترونیکی آشنا می­شویم.

 

گروه تحقیقاتی پایایی

حوزه های تحقیقاتی گروه پایایی را می توان در حالت عمومی به صورت زیر خلاصه نمود:

- برنامه های آزمون و مدلهای آزمون تسریع شده

- شناسایی و تشخیص عیب و خطا