دوره پرورش مهندس قابلیت اطمینان

درباره دوره 

مهندس قابلیت اطمینان با گواهینامه ارائه شده شخصی است که با درک مناسب از قواعد ارزیابی عملکرد و پیش­بینی می­‌تواند ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری و تعمیرات محصول/سیستم‌­ها را بهبود بخشد. دوره پرورش مهندس قابلیت اطمینان شامل مطالب متنوعی از حوزه قابلیت اطمینان است. این دوره به صورت کاملاً کاربردی و برای تربیت مهندسان و متخصصان شاغل در صنایع مختلف طراحی شده است.

دوره حرفه‌ای مدیرکیفیت و تعالی سازمانی

درباره دوره 

اهمیت کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره وری ، سودآوری و جذب مشتری موجب شده است مدیران برای شناسایی یک سیستم مناسب مدیریت کیفیت در سازمان و اجرای موثر آن با کمک افراد سازمان ترغیب شوند. تا بتوانند در بازارهاهی داخلی و خارجی فعالیت کنند و به تعالی سازمانی دست یابند. دوره حرفه‌ای مدیر کیفیت شامل مطالب متنوعی از حوزه مدیرکیفیت و تعالی سازمانی است. این دوره به صورت کاملاً کاربردی و برای تربیت مهندسان و متخصصان شاغل در صنایع مختلف طراحی شده است.