آموزش نرم‌افزار Clementine

داده کاوی (Data Mining) یکی از روش هایی است که با استفاده از آن می‌توان از داده های خام، اطلاعات مفیدی را استخراج کرد. پیش بینی وضعیت آب و هوا، میزان مصرف برق، تشخیص بیماری وغیره  از جمله کاربردهای داده کاوی می باشد.