گزارش برگزاری سخنرانی دکتر امیر گندمی

آزمایشگاه مهندسی کیفیت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با دعوت از دکتر امیر گندمی استاد دانشگاه hofstra آمریکا عصر دوشنبه 1396/03/21 جلسه سخرانی ایشان با موضوع "داده‌کاوی، تحلیل داده‌ها و آینده مهندسی صنایع" را در سالن آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده  صنایع  برگزار کرد.

 

 

 

  دانلود فایل ارائه